Λεπτομερείς οδηγίες για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο έδωσε με εγκύκλιο ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Παντελής Οικονόμου. (Διαβάστε τι ορίζει η σχετική εγκύκλιος)

Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012 και δεν ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και τις 75.000ευρώγια τα νομικά πρόσωπα.

Η προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση λήγει στις 30 Μαρτίου αλλά εξετάζεται να δοθεί παράταση από το υπουργείο Οικονομικών.

Τι κερδίζουν όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση:

1. Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής των οφειλών που ρυθμίζονται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις από 2 έως 24 και υπό προϋποθέσεις έως 60 δόσεις.

2. Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης. Συγκεκριμένα, οι ρυθμιζόμενες οφειλές καταβάλλονται:

• εφάπαξ, με απαλλαγή ποσοστού 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
• από 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού 90% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
• από 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού 75% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
• από 25 έως 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού 60% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
• από 37 έως 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού 45% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
• από 49 έως 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού 25% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ.