Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο τελευταίο κομμάτι του νέου περιφερειακού δρόμου, στην περιοχή του Ξερόκαμπου στον ¶γιο Δημήτριο Αγίου Νικολάου.

Όπως έγινε γνωστό από το Τμήμα Έργων και Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Νικολάου:

"Το έργο ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ άρχισε να υλοποιείται το Αύγουστο του 2010 και το ποσό της σύμβασης που υπογράφτηκε από τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρη Κουνενάκη και της αναδόχου εταιρείας στις 10/8/2010 ανέρχεται στα 2.010.140,36 ¤.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις Ε.Σ.Π.Α.

Η μελέτη του έργου έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Νικολάου όπως και η επίβλεψη κατασκευής και για την ολοκλήρωση του απαιτήθηκαν 20 περίπου μήνες.

Ο δρόμος ξεκινάει από περιοχή Γαργαδόρου και καταλήγει σε σύνδεση του με τον περιφερειακό δρόμο προς Ελούντα και του παραλιακού δρόμου στη παραλία Αμμούδι".

Σύμφωνα με τις τεχνικές υπηρεσίες μπορεί να θεωρηθεί και σαν δρόμος περιπάτου αφού διαθέτει πλακόστρωτα πεζοδρόμια ικανοποιητικού πλάτους (συνολικά 11.000,00 μ2) με λωρίδα όδευσης τυφλών, διαβάσεις πεζών ανά οικοδομικό τετράγωνο, οριζόντια και κάθετη σήμανση, φωτισμό και από τις δύο πλευρές του δρόμου (350 φωτιστικά σώματα) προστατευτικά κιγκλιδώματα, 1.400,00 δένδρα (μουριές και ιβίσκοι), που μαζί με την υπέροχη θέα προς την πόλη θα αποτελεί πρόκληση για τους περιπατητές να ολοκληρώσουν μια μοναδική διαδρομή 6,00 χιλιομέτρων.