Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται προς τους Ιδιοκτήτες Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Εστίασης ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις εστίασης είναι υπόχρεες καταβολής τέλους παρεπιδημούντων & τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων (αντίστοιχα) στο δήμο, το οποίο ανέρχεται σε 0,5%.

 Καλούνται όσοι από τους  ιδιοκτήτες δεν έχουν υποβάλλει στοιχεία για τον υπολογισμό του  ανωτέρω τέλους προηγούμενων οικονομικών ετών να προσέλθουν άμεσα στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους.