Αύξηση πωλήσεων αλλά και ζημιές ανακοίνωσε για τη χρήση 2011 η Minoan Lines. Η εταιρεία επισημαίνει ότι τα αποτελέσματά της επηρεάστηκαν σε σημαντικό βαθμό τόσο από την επιδείνωση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας όσο και από τα οικονομικά μέτρα λιτότητας, τα οποία οδήγησαν την ελληνική οικονομία σε πρωτοφανή ύφεση.

Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση της Minoan Lines αναγράφονται τα εξής :

«Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας το 2011 επηρεάστηκαν σε σημαντικό βαθμό τόσο από την επιδείνωση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας όσο και από τα οικονομικά μέτρα λιτότητας, τα οποία οδήγησαν την Ελληνική οικονομία σε πρωτοφανή ύφεση.

Συνέπεια των παραπάνω αρνητικών εξελίξεων ήταν η μείωση του συνολικού μεταφορικού έργου σε επιβάτες, Ι.Χ. αυτοκίνητα και φορτηγά αυτοκίνητα σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Επιπρόσθετα, η δραματική αύξηση του κόστους των καυσίμων σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών του κλάδου ήταν παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά τα
οικονομικά αποτελέσματα του 2011.

Η Minoan Lines, μέσα σε αυτό το εξαιρετικά αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, έχοντας τα τελευταία χρόνια ακολουθήσει μια πολιτική μείωσης του τραπεζικού δανεισμού και περιστολής των λειτουργικών της δαπανών είναι σε θέση σήμερα να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που απορρέουν από την οικονομική κρίση.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία είναι απολύτως συνεπής στις δανειακές της υποχρεώσεις.

O κύκλος εργασιών της Minoan Lines το 2011 σημείωσε αύξηση 14,2% σε σχέση με το 2010 και διαμορφώθηκε σε 193,2 εκατ. €, ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) ανήλθε σε -13,3 εκατ. €.

Τα καθαρά αποτελέσματα της Minoan Lines μετά από φόρους το 2011 διαμορφώθηκαν σε -39,4 εκατ. €.

Σε επίπεδο ομίλου, το 2011, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 193,3 εκατ. €, ενώ τόσο η λειτουργική κερδοφορία (ΕBITDA) όσο και τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτά της μητρικής
εταιρείας.

Μεταφορικό έργο

Γραμμές Αδριατικής (Βόρεια Ιταλία)

Στις γραμμές της Βόρειας Αδριατικής (Αγκώνα & Βενετία) η Minoan Lines με γνώμονα την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη οικονομική εκμετάλλευση των πλοίων του στόλου της, το δωδεκάμηνο του 2011 πέτυχε σε όλες
τις κατηγορίες μεταφορικού έργου υψηλότερη κίνηση και μερίδια σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η εταιρεία πραγματοποιώντας το 38,4% των ταξιδιών στην αγορά της Βόρειας Αδριατικής, διακίνησε το 48,2% των επιβατών, το 46,8% των Ι.Χ. αυτοκινήτων και το 45,9% των φορτηγών αυτοκινήτων.

Περαιτέρω, η Minoan Lines κατά το έτος 2011 συνολικά μετέφερε 640.000 επιβάτες, 165.000 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 87.000 φορτηγά αυτοκίνητα.

Γραμμή Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Αγκώνα (Δρομολόγηση Νεότευκτων Πλοίων)

Τον Οκτώβριο του 2009 δρομολογήθηκε στη γραμμή Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Αγκώνα το πλοίο Cruise Europa, ενώ τον Ιούλιο του 2010 δρομολογήθηκε στην ίδια γραμμή και το αδελφό του πλοίο Cruise Olympia.

Με χωρητικότητα για το κάθε πλοίο 3.000 επιβατών, 3.000 γραμμικών μέτρων φορτίου (180 φορτηγών διεθνών μεταφορών και 250 Ι.Χ. αυτοκινήτων ή εναλλακτικά 1.000 περίπου Ι.Χ. αυτοκινήτων) τα πλοία Cruise Europa και Cruise Olympia σηματοδοτούν μια νέα εποχή στη θαλάσσια σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.

Ήδη η κίνηση αυτή θεωρείται έως τώρα επιτυχημένη και έχει ενισχύσει τη θέση της εταιρείας στη συγκεκριμένη γραμμή αφού κατά το 2011 που δραστηριοποιήθηκαν και τα δύο πλοία για όλη τη χρονιά μαζί παρά την μείωση που παρατηρήθηκε στην συνολική κίνηση της γραμμής, παρουσιάζεται σημαντική αύξηση σε όλες τις κατηγορίες μεταφορικού έργου σε σχέση με το 2010.

Συγκεκριμένα, η Minoan Lines μετέφερε 448.000 επιβάτες (αύξηση 15,1%), 110.000 Ι.Χ. αυτοκίνητα (αύξηση 22,4%) και 69.000 φορτηγά αυτοκίνητα (αύξηση 16,8%).

Ελληνική Ακτοπλοΐα (Γραμμή Κρήτης)

Στη γραμμή «Ηράκλειο – Πειραιάς» η Minoan Lines το δωδεκάμηνο του 2011 διατήρησε την ισχυρή της θέση στην αγορά, ενώ πέτυχε να αυξήσει περαιτέρω το μεταφορικό της έργο και τα μερίδια αγοράς τόσο στους
επιβάτες όσο και στα Ι.Χ. αυτοκίνητα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Η εταιρεία πραγματοποιώντας το 44,2% των ταξιδιών στην εν λόγω αγορά, διακίνησε το 61,9% των επιβατών, το 56,9% των Ι.Χ. αυτοκινήτων και το 39,9% των φορτηγών αυτοκινήτων.

Περαιτέρω, η Minoan Lines κατά το έτος 2011 συνολικά μετέφερε 917.000 επιβάτες, 121.000 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 51.000 φορτηγά αυτοκίνητα."