Στο χέρι του περιφερειάρχη είναι πλέον να καθορίζονται νέες έδρες και αντίστοιχα ο αριθμός αδειών των ταξί, που θα προκύψουν από συνένωση υφιστάμενων εδρών εντός της ίδιας περιφέρειας. Οδηγός της νέας πραγματικότητας θα είναι η τελευταία απογραφή και το σύνολο των διανυκτερεύσεων κατά τα τρία τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τις αλλαγές, ο βασικός συντελεστής μπορεί να προσαυξάνεται από τον Περιφερειάρχη, αναφέρει το newsit.gr.

Έτσι, για την Αθήνα η αντιστοιχία Ταξί ανά 1000 κατοίκους είναι 3 άδειες, με δυνατότητα αύξησης από 0,1 έως 0,5 κατόπιν υπόδειξης του οικείου Περιφερειάρχη. 

Στη Θεσσαλονίκη είναι 1,8 με δυνατότητα αύξησης από 0,1 έως 0,7 και στην υπόλοιπη περιφέρεια 1,5 ταξί με δυνατότητα αύξησης από 0,1 έως 0,5. 

Όσα αυτοκίνητα Ταξί έχουν έδρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση 15 ετών αν έχουν κυβισμό μηχανής μέχρι 1950 κυβικά και με τη συμπλήρωση 18 ετών αν έχουν 1950 και πάνω κυβικά εκατοστά. 

Τα αυτοκίνητα Ταξί με έδρα την περιφέρεια, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση 20 ετών ενώ τα Ταξί που έχουν έδρα με πληθυσμό λιγότερο των 3000 κατοίκων αποσύρονται με την συμπλήρωση 24 ετών. 

Όσον αφορά τη δυνατότητα συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού αδειών ΤΑΞΙ, στην Περιφέρεια μειώνεται από 10% που προβλεπόταν σε 5% και στην Αθήνα από 5% σε 3%. 

Όσον αφορά τα ειδικά οχήματα τύπου βάν που πρέπει να είναι από 6 έως 9 θέσεων, στις 100 άδειες για την Αθήνα οι 30 θα αφορά ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητα ώστε να μπορούν να μεταφέρουν άτομα με ειδικές ανάγκες , στη Θεσσαλονίκη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 50 άδειες άρα 15 για ΑΜΕΑ και στην περιφέρεια 10 άδειες ειδικών Ταξί και για τα ΑΜΕΑ τρείς. 

Μέρος των νέων αδειών Ταξί μπορεί να χορηγούνται κατά προτεραιότητα σε πολύτεκνους, τρίτεκνους με ανήλικα τέκνα καθώς και φυσικά πρόσωπα που έχουν τέκνα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%. 

Σε περίπτωση περισσότερων ενδιαφερομένων από τις αντίστοιχες άδειες θα διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση.