Ικανοποιημένο δηλώνει το συμβούλιο υπουργών της Ευρωζώνης για την επιτυχή ολοκλήρωση του PSI και την συνακόλουθη συμφωνία για το δεύτερο πακέτο στήριξης της Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι το Eurogroup αποφάσισε το «τείχος προστασίας» της ζώνης του ευρώ να ανέλθει στα 800 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, στο ίδιο ανακοινωθέν επισημαίνεται ότι ο Μόνιμος Μηχανισμός Στήριξης θα είναι το βασικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση νέων προγραμμάτων από τον Ιούλιο του 2012, ενώ το σημερινό Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα παραμείνει σε ισχύ για τα προγράμματα που αποφασίστηκαν πριν από τον Ιούλιο του 2012.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, για μια μεταβατική περίοδο που θα διαρκέσει ως τα μέσα του 2013, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μπορεί να χρηματοδοτεί προγράμματα ώστε η δανειοδοτική ικανότητά του να φτάνει τα 500 δισ. ευρώ.

Η συνολική συνδυασμένη δανειοδοτική ικανότητα των δύο μηχανισμών -του προσωρινού και του μόνιμου- θα είναι 700 δισ. ευρώ, στα οποία θα πρέπει να προστεθούν τα 49 δισ. ευρώ που δεσμεύτηκαν ήδη από το Ταμείο για την Ελλάδα και τα 53 δισ. ευρώ υπό τη μορφή διμερών δανείων που δόθηκαν στη χώρα μας.