Με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, οι γιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ που είναι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό, υποχρεούται να εξυπηρετούν δωρεάν τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ.
Η εγκύκλιος βέβαια έχει φτάσει και στο ΙΚΑ Ρεθύμνης και ήδη έχουν αρχίσει ο σχεδιασμός για το πώς θα παταχθούν τα φαινόμενα αισχοκέρδειας σε βάρος των ασθενών.

Σύμφωνα με δηλώσεις του διευθυντή του ΙΚΑ Ρεθύμνου στα "Ρεθεμνιώτικα Νέα"

«Ήρθε εγκύκλιος που λέει ότι στο εξής πρέπει να κρατάμε τις αποδείξεις των γιατρών που τις κόβουν και που γράφουν τις επισκέψεις. Δηλαδή θα γίνεται πλέον έλεγχος σε όσους γιατρούς πληρώνονται πιθανότατα δύο φορές, μια από τον άρρωστο και μια το ΙΚΑ. Είμαστε υποχρεωμένοι στο εξής να παρακολουθούμε ποιοι γιατροί έχουν κόψει απόδειξη και έχουν γράψει στην κατάσταση και το όνομα του ασφαλισμένου προκειμένου να πληρωθούν ξανά από το ΙΚΑ. Αυτό θα πρέπει να το παρακολουθούμε παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού»

Επίσης εξαπολύει αυστηρή προειδοποίηση σε όσους δεν συμμορφωθούν με τη υποχρέωση που απορρέει από την εγκύκλιο

«Είναι σαφές ότι αν σε κάποιους γιατρούς δεν αρέσει η σύμβαση με το ΙΚΑ τότε μπορούν να την διακόψουν».

Στις ίδιες δηλώσεις δίνει διευκρινίσεις τόσο προς τους γιατρούς όσο και προς τους εργαζομένους

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι στις υπηρεσίες υγείας του Ιδρύματος στις οποίες δεν εκτελείται κάποια ιατρική εξέταση ή πράξη όπως π.χ δοκιμασία κόπωσης και παράλληλα δεν υπάρχει σύμβαση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την εκτέλεσή της, η παραπομπή γι’ αυτήν από γιατρό του ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ θα εγκρίνεται από τον ελεγκτή του Ιδρύματος και στη συνέχεια θα αποδίδεται δαπάνη μέσω της έκτακτης περίθαλψης για την εκτέλεσή της.

Την επίσκεψη όμως αυτή καθεαυτή δεν πρέπει να την πληρώσει ο ασφαλισμένος. Κανονικά οι ασφαλισμένοι θα έπρεπε να προσέρχονται στους γιατρούς, όπου θα εξετάζονταν δωρεάν και ο γιατρός θα έπρεπε να πάρει τα χρήματα από το ΙΚΑ

Σε κάθε περίπτωση, και πέρα από τα όποια εμπόδια, μέλημα του ΙΚΑ θα είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.