Μεγάλες διαστάσεις παίρνει το θέμα της Μονάδας Νεογνών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, που έκλεισε σήμερα.

Με ερώτηση του στον αρμόδιο Υπουργό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας Φώτης Κουβέλης αναφέρει χαρακτηριστικά:

Κ. Υπουργέ

Η Μονάδα Νεογνών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ανέστειλε την λειτουργία της έπειτα από τις παραιτήσεις των τεσσάρων Νεογνολόγων και της ειδικευόμενης γιατρού. Η αρνητική αυτή εξέλιξη αποτελεί συνέπεια της ολιγωρίας του Υπουργείου Υγείας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ένα γνωστό, χρόνιο πρόβλημα με την επαρκή στελέχωση της Μονάδας και τη μετατροπή της σε Μονάδα Εντατικής Νεογνών.

Εδώ και χρόνια η Μονάδα υπολειτουργεί, με συνέπεια τα νεογνά που γεννιούνται στα Χανιά και χρήζουν άμεσης νοσηλείας, να πρέπει να μεταφέρονται στην ηπειρωτική Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Αθήνα), με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για τη ζωή τους. Και αυτό διότι το προσωπικό της Μονάδας στα Χανιά δεν επαρκεί για τις αυξημένες απαιτήσεις που προκύπτουν, ενώ οι αντίστοιχες Μονάδες του Ηρακλείου (Βενιζέλειο Νοσοκομείο), είναι υπερκορεσμένες.

Με δεδομένο ότι το ζητούμενο είναι η δημιουργία προϋποθέσεων και κατάλληλων υποδομών, ώστε η Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων να μπορεί να λειτουργεί ως ενδιάμεσο στάδιο νοσηλείας, με στόχο να μετατραπεί σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να επαναλειτουργήσει άμεσα η Μονάδα Νεογνών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων;

Ποιο το χρονοδιάγραμμα μετατροπής της Μονάδας Νεογνών σε Μονάδα Εντατικής Νεογνών;

Θα μεριμνήσει για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας μέσω της κάλυψης των αυξημένων αναγκών της από ικανό αριθμό εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού (παιδίατροι, νεογνολόγοι), αλλά και της εξασφάλισης των απαιτούμενων υποδομών;