Σε εφαρμογή τέθηκαν από σήμερα, Δευτέρα, οι νέες διατάξεις που επιφέρουν ριζικές αλλαγές στο καθεστώς έκδοσης συναινετικών διαζυγίων και κατάθεσης μηνύσεων.

Τα συναινετικά διαζύγια θα είναι δυνατό να εκδίδονται ακόμη και μέσα σε μία εβδομάδα. Μέχρι σήμερα η όλη διαδικασία απαιτούσε περισσότερο από ένα χρόνο.

Προϋπόθεση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι η εξάμηνη διάρκεια του γάμου. Μέχρι σήμερα το διάστημα αυτό ήταν ένας χρόνος.

Με τον νέο νόμο το συναινετικό διαζύγιο εκδίδεται με απόφαση του προέδρου Μονομελούς Πρωτοδικείου.

 Αν το ζευγάρι έχει ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει η έκδοση του διαζυγίου να συνοδεύεται από έγγραφη συμφωνία των συζύγων που θα ρυθμίζει  την επιμέλεια των παιδιών και την επικοινωνία  μαζί τους.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προς τα μέλη του, η νέα διαδικασία έκδοσης των συναινετικών διαζυγίων έχει ως εξής:

Για τις νέες υποθέσεις, που θα υποβληθούν από την 2α Απριλίου 2012 και εφεξής, θα κατατίθεται αίτηση στο κτίριο 3, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα και θα προσδιορίζεται δικάσιμος.

Κατά τη συζήτηση θα προσκομίζεται φάκελος με τις προτάσεις, τη συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου, τη συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των παιδιών, το ή τα πληρεξούσια, όταν δεν παρίστανται οι διάδικοι, τη ληξιαρχική πράξη γάμου, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και τα γραμμάτια προκαταβολής της αμοιβής του ή των δικηγόρων.

Επειδή, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, το τμήμα της απόφασης που θα αφορά την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των παιδιών αποτελεί εκτελεστό τίτλο, το απόγραφο θα εκδίδεται από την Γραμματεία του τμήματος των συναινετικών διαζυγίων στο κτίριο 3, σύμφωνα με όσα ισχύουν γενικά για την έκδοση απογράφων.

Οι δεύτερες συζητήσεις των παλαιών υποθέσεων θα συζητηθούν κανονικά. Οι δικηγόροι υποχρεούνται να παραστούν κατά την ορισμένη δικάσιμο και να προσκομίσουν φάκελο, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τις προτάσεις, η συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου, το ή τα πληρεξούσια και τα γραμμάτια προκαταβολής της αμοιβής του ή των δικηγόρων».

Στα 100 ευρώ οι μηνύσεις

Οι μηνύσεις μπορούν να κατατίθεται και με ηλεκτρονικό τρόπο, εφόσον φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, ενώ το σχετικό παράβολο αυξήθηκε στα 100 ευρώ, από 10 ευρώ.

Παράλληλα, για να μπορεί μία βάσιμη μήνυση να οδηγηθεί γρήγορα στο ακροατήριο, μπορεί ο μηνυτής να προσκομίσει μαζί και τις καταθέσεις των μαρτύρων που προτείνει.

Οι καταθέσεις πρέπει να έχουν γίνει ή σε συμβολαιογράφο ή σε Ειρηνοδίκη.

Παράλληλα, οι ανώνυμες μηνύσεις ή αναφορές (με ανύπαρκτο όνομα) τίθενται αμέσως στο αρχείο από τον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ενώ οι μηνύσεις που κρίνονται αβάσιμες ή είναι ανεπίδεκτες δικαστικής εκτίμησης έχουν την ίδια τύχη, δηλαδή αρχειοθετούνται.

Με διαδικασίες «εξπρές» θα εκδίδονται από σήμερα και τα συναινετικά διαζύγια.

Την ίδια στιγμή τίθενται σε εφαρμογή και οι διατάξεις του νέου νόμου που αφορούν την λειτουργία για πρώτη φορά των Μονομελών Εφετείων Κακουργημάτων, του τρόπου δημοσίευσης των διαθηκών, ενώ μετά την 13η Μαΐου 2012 εφαρμόζεται η δικαστική μεσολάβηση σε ιδιωτικού δικαίου διαφορές.

 

in.gr