Απο την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 079833/24-10-11 ΚΥΑ με θέμα τις Αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις και στα πλαίσια του Μέτρου 2.1.4 της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» αλλά και σύμφωνα με την με αρ. 1480/37198/29-3-2012 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ δίδεται χρονική παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα από 30-3-2012 σε 30-4-2012 για όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς.