Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων  ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλουμένων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του μέτρου 214 «γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013. Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 19/03/2012 έως και 04/05/2012.

Το κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται στις ιστοσελίδες www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής: 28213.46571-575.