Αντιµέτωποι µε νέες αυξήσεις στα επιτόκια δανεισµού βρίσκονται πελάτες των τραπεζών καθώς τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα έχουν αρχίσει να µετακυλίουν το ακριβό κόστος χρήµατος στις χορηγήσεις τους.

Την ίδια στιγµή, στο ναδίρ έχουν πέσει οι νέες χορηγήσεις καθώς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αποφεύγουν το γκισέ τόσο λόγω του υψηλού κόστους χρήµατος όσο και της απροθυµίας των τραπεζών να προχωρήσουν σε εκταµίευση.

Τα επιτόκια στα καταναλωτικά, επιχειρηµατικά, σταθερά στεγαστικά δάνεια και στις πιστωτικές κάρτες έχουν αυξηθεί έως και µία ολόκληρη µονάδα σε κάποιες τράπεζες τους τελευταίους µήνες.

Μάλιστα, όπως εκτιµούν τραπεζικά στελέχη, έπεται και συνέχεια µέσα στους επόµενους µήνες καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναµένεται να ανεβάσει το βασικό επιτόκιο του ενιαίου νοµίσµατος, που σήµερα ανέρχεται στο ιστορικό χαµηλό του 1%.

Την ίδια στιγμή δελεαστικές αποδόσεις σε προθεσµιακές καταθέσεις αλλά και έντοκα γραµµάτια του Ελληνικού Δηµοσίου βρίσκουν το τελευταίο διάστηµα οι επίδοξοι επενδυτές. Ετσι, µολονότι µετά και τη σχετική πίεση της Τραπέζης της Ελλάδος οι τράπεζες επιδιώκουν να ρίξουν τα επιτόκια στις προθεσµιακές καταθέσεις, αυτά παραµένουν σε υψηλότατα επίπεδα, καθώς η πρώτιστη ανάγκη τους αυτή τη στιγµή είναι η εξασφάλιση ρευστότητας.

Σε απόλυτους αριθµούς, σήµερα για ποσό 100.000 ευρώ µπορεί κανείς να αξιώσει µεικτή απόδοση της τάξεως του 4,6% - 4,7% για τρεις ή έξι µήνες, ενώ για µεγαλοκαταθέτες τα επιτόκια µπορεί να αγγίξουν ακόµα και το 5%.

Παράλληλα, νέα δεδοµένα στις επιλογές των καταθετών δηµιουργούν και οι λεγόµενες κλιµακωτές καταθέσεις, οι οποίες έρχονται να προστεθούν στις «παραδοσιακές» προθεσµιακές, είτε µε µπόνους επιτόκια σε συγκεκριµένους µήνες είτε µε αύξηση της απόδοσης για όσο ο πελάτης µένει πιστός.

in.gr