Σε μια ακόμη ουσιαστική κίνηση προχωρά ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, δημιουργώντας ενδιάμεσο φορέα ο οποίος θα λειτουργεί με αρμοδιότητες διαιτησίας, ανάμεσα στις επιχειρήσεις-μέλη του τις δημόσιες υπηρεσίες και τις τράπεζες. Δηλαδή θα κληθεί να αντιμετωπίζει και να διαμεσολαβεί σε θέματα που έχουν να κάνουν με την Εφορία, τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, τις ΔΕΚΟ και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Ο ρόλος του φορέα αυτού, θα είναι η αναζήτηση θεσμικών λύσεων και ρεαλιστικών εναλλακτικών προτάσεων, στα εξειδικευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κάθε επιχείρηση.

Αύριο το μεσημέρι στις 14.00, πραγματοποιείται για το θέμα κοινή σύσκεψη με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων.