Εργαστήριo για επιχειρήσεις του Νομού Ηρακλείου που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους βελτιώνοντας τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις πραγματοποιεί την Παρασκευή 6 Απριλίου το Επιμελητήριο Ηρακλείου, μέλος του Enterprise Europe Network.

Στο εργαστήριo θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που έχουν καταγραφεί ως Σύμβουλοι Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών και Προϊόντων – μετά από απόκρισή τους σε παλαιότερη πρόσκληση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τη δημιουργία ειδικού Μητρώου. Θ’ αναπτυχθούν θέματα όπως τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας σε επιχειρήσεις, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, πιστοποίησης κλπ, και θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές που αποδεικνύουν τα άμεσα αποτελέσματα τέτοιων περιβαλλοντικών εφαρμογών.

Οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εργαστήρι και ν’ ανταλλάξουν απόψεις σε θέματα περιβαλλοντικών εφαρμογών, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων του Επιμελητηρίου Ηρακλείου έως το πρωί της Παρασκευής 6 Απριλίου (Γεωργία Παπαδάκη τηλ: 2810 247046 e-mail: [email protected]).Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Να σημειωθεί ότι στο Επιμελητήριο Ηρακλείου λειτουργεί ήδη Ειδικό Μητρώο στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν όσες επιχειρήσεις του Νομού Ηρακλείου παρέχουν περιβαλλοντικές υπηρεσίες, τεχνολογίες και προϊόντα. Για τη συμμετοχή αρκεί να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας και να προσκομίσουν σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας παροχής περιβαλλοντικών υπηρεσιών που ασκούν. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο θα καταχωρηθούν επίσης στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων του δικτύου Enterprise Europe Network, με σκοπό την προβολή τους στο εξωτερικό, την ανεύρεση πιθανών συνεργασιών και την ενίσχυση των διεθνών συμφωνιών συνεργασίας.

Η πρωτοβουλία αυτή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου GREEN (Greening business through the Enterprise Europe Network) του Προγράμματος Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP 2007-2013), με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των Ευρωπαϊκών ΜΜΕ. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο GREEN στο δικτυακό τόπο http://www.green-eu.net/.