Από την προηγούμενη Πέμπτη 29 Μαρτίου έχει ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής  και των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  στις Διευθύνσεις  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΔΑΟΚΠΕ).

Η   διάρκεια   υποβολής    των  αιτήσεων πληρωμής είναι 30 ημέρες, δηλαδή έως και τελευταία Παρασκευή του Απρίλη.

Οι αιτήσεις πληρωμής θα γίνονται με ηλεκτρονική και φυσική υποβολή. Το πληροφορικό σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα είναι ανοιχτό για εμπρόθεσμη υποβολή στις προαναφερθείσες  ημερομηνίες.

Οι ΔΑΟΚ ως Φορείς Υλοποίησης του Μέτρου 132, θα δεχθούν τις αιτήσεις πληρωμής και θα πραγματοποιήσουν το διοικητικό έλεγχο και την εκκαθάρισή τους. Επίσης οι ΔΑΟΚ τηρούν τους ατομικούς φακέλους των δικαιούχων.