Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου αναφορικά με τη χρήση ζιζανιοκτόνων σε αγρούς, καθώς έφθασε η περίοδος κατά την οποία γίνεται από πολλούς παραγωγούς χρήση ζιζανιοκτόνων σε δενδρώδεις καλλιέργειες και σε αμπέλια, ανακοινώνει τα εξής:

* Η χρήση ζιζανιοκτόνων επιβάλλεται να γίνεται γενικά με προσοχή και να αποφεύγεται όταν φυσάει για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων σε παρακείμενες καλλιέργειες.

* Η οξαλίδα (ξυνήθρα) είναι ωφέλιμο φυτό και δεν πρέπει να καταστρέφεται, διότι δεν είναι ανταγωνιστική ως προς την καλλιέργεια, προστατεύει από τη διάβρωση του εδάφους, συγκρατεί το νερό της βροχής και ειδικά στους ελαιώνες προσελκύει το έντομο «καλόκορη» που διαφορετικά όταν το έδαφος είναι γυμνό προσβάλλει τους οφθαλμούς της ελιάς και προκαλεί σημαντική ζημία.

* Στις ελιές και στα αμπέλια ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων με τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδεύματος (στο αμπέλι 20 μέρες μετά το κλάδεμα).

* Να γίνεται τριπλό ξέπλυμα στις φιάλες και στα δοχεία (το νερό του ξεπλύματος το ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης τους, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση.

* Προσοχή. Μετά την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου οι παραγωγοί θα πρέπει απαραιτήτως να επισημαίνουν το κτήμα τους με εμφανή τρόπο (π.χ. πινακίδα ή άλλο μέσο) ότι έχουν ψεκάσει τα χόρτα, ώστε να μην γίνεται συλλογή άγριων χόρτων στους αγρούς που έχουν ψεκαστεί με ζιζανιοκτόνο.

* Δεν επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων.

* Θα πρέπει να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική καταστροφή, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.). Η μηχανική καταστροφή των ζιζανίων (με χορτοκοπτικό μηχάνημα) πλεονεκτεί στο ότι μπορεί να εμπλουτίσει το έδαφος σε οργανική ουσία, η οποία στη συνέχεια βελτιώνει τη δομή του εδάφους, αυξάνει την υδατοχωρητικότητα και τη γονιμότητά του και μακροπρόθεσμα συμβάλλει στην καλύτερη θρέψη των φυτών (καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων όπως άζωτο, σίδηρος, μαγγάνιο, ψευδάργυρος και βόριο).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ