Με μπαράζ ανακοινώσεων από τις διοικήσεις των δύο τραπεζών, Alpha Bank και Eurobank, οριστικοποιούνται οι διαδικασίες διάλυσης συγχώνευσής τους.

«Οι ισχυρισμοί με τους οποίους η Αlpha Bank επιχειρεί να δικαιολογήσει την αθέτηση των συμβατικών της υποχρεώσεων είναι αβάσιμοι. Η απόφασή της να αναστρέψει μονομερώς τη διαδικασία συγχώνευσης των δύο Τραπεζών (Alpha Bank και Eurobank), η οποία έχει ήδη εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων και τις αρμόδιες αρχές, αποτελεί τη μόνη παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων που υφίσταται» επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Eurobank, με αφορμή την ανακοίνωση της Alpha Bank με θέμα την πραγματοποίηση έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 26 Απριλίου για την οριστική ματαίωση της συγχώνευσης των δύο τραπεζών.

«Οι σημαντικές ωφέλειες από τη συγχώνευση, που και η ίδια η Alpha Bank αναγνωρίζει, δεν επηρεάζονται σε καμία περίπτωση από το ύψος των ζημιών συνεπεία του PSI+. Αντίθετα, οι ωφέλειες αυτές αμβλύνουν την όποια επιβάρυνση από το PSI+, η οποία θα γνωστοποιηθεί σύντομα» αναφέρει η Eurobank στην ανακοίνωσή της.

«Η ματαίωση μιας συγχώνευσης αυτής της εμβέλειας, πέραν της σημαντικής απώλειας που συνεπάγεται για τους Μετόχους των τραπεζών, είναι επίσης ασύμβατη με την επιδιωκόμενη ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τη διατήρηση του ιδιωτικού του χαρακτήρα. Ευρύτερα, δε, αντιστρατεύεται τη μεγάλη προσπάθεια για την έξοδο της χώρας από την κρίση και την επιστροφή της σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης» τονίζει η Eurobank.

Από την πλευρά της, η Alpha Bank σε αναλυτικές της ανακοινώσεις επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι λόγω των επιπτώσεων του PSI+ προκύπτει επιπρόσθετη ζημιά ύψους 9 δισ. ευρώ στο ενιαίο τραπεζικό σχήμα σε σχέση με το αρχικό πλάνο συγχώνευσης των δύο τραπεζών. Προθέτει ότι θα απαιτείτο «μη υλοποιήσιμη» αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 3,9 δισ. ευρώ και ότι σε κάθε περίπτωση το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης του ενιαίου σχήματος, θα καθίστατο «ανεπαρκές».

Επίσης, η διοίκηση της Alpha Bank αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την παύση των εργασιών και της διαδικασίας συγχωνεύσεως με την Eurobank.