Στο πλαίσιο της οργάνωσης και σχεδιασμού της αγροτικής πολιτικής πραγματοποιήθηκε στη Περιφέρεια συνάντηση της Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Κτηνοτροφίας & Αλιείας κας Θεανώς Βρέντζου-Σκορδαλάκη με εκπροσώπους από όλα τα ιδρύματα, που ασχολούνται με την έρευνα και την εκπαίδευση στον αγροτικό χώρο, η οποία είχε ως θέμα την αξιοποίηση των ιδρυμάτων ως εργαλεία για την επίλυση των προβλημάτων του αγροτικού χώρου.

Συγκεκριμένα παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.), το ΤΕΙ Κρήτης, τη σχολή Ασωμάτων & τον ΟΕΓΕΚΑ «Δήμητρα», οι οποίοι περιέγραψαν αναλυτικά το έργο των φορέων τους. Παράλληλα οι επικεφαλείς έκαναν προτάσεις για εφαρμοσμένη έρευνα στο νησί και κατέθεσαν την πρόθεση και την δυνατότητα τους να γίνουν αρωγοί στην αναπτυξιακή προοπτική της γεωργίας.

Τονίστηκε ότι η αξιοποίηση των ιδρυμάτων είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της γεωργίας στην Κρήτη. Διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο της έρευνας στο νησί είναι υψηλό και συγκρίσιμο της έρευνας που γίνεται σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχει όμως ένα τεράστιο κενό μεταξύ έρευνας και άμεσης σύνδεσης της με τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα στην Κρήτη.

Σήμερα η Περιφέρεια Κρήτης καλείται να παίξει τον ρόλο του συντονιστή αυτής της σύνδεσης, πράγμα στο οποίο δεσμεύτηκε η Αντιπεριφερειάρχης κα Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη και έτσι να αποτελέσουν τα ιδρύματα μοχλό ανάπτυξης για την γεωργία και την οικονομία στην Κρήτη. Δεσμεύτηκε επίσης ότι η σημερινή συνάντηση αποτελεί την απαρχή μιας μόνιμης και γόνιμης συνεργασίας στην κατεύθυνση της στοχευμένης έρευνας για την επίλυση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα στην Κρήτη.