Το PSI βελτιώνει σημαντικά το προφίλ εξυπηρέτησης του χρέους και μειώνει τους κινδύνους να επαναληφθούν σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο οι δυσκολίες αποπληρωμής, εκτιμά σε ανάλυσή του ο οίκος Fitch σε ειδική έκθεση για την Ελλάδα, όμως την ίδια στιγμή τονίζει πως το ρίσκο χρεοκοπίας εξακολουθεί να υπάρχει εξαιτίας των υψηλών δανειακών υποχρεώσεων που συντηρούνται.

Επίσης το PSI, αλλά και ο επίσημος τομέας (OSI) δίνουν μια σημαντική ευκαιρία στην Ελλάδα να πετύχει, όμως το πρόγραμμα εμπεριέχει μια σημαντική εσωτερική υποτίμηση.

Η Fitch σημειώνει ότι η Ελλάδα ανέλαβε σημαντικές επιπρόσθετες υποχρεώσεις για να χρηματοδοτήσει το PSI και να ολοκληρώσει την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών - αλλά και των πολύ σοβαρών οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα. Αν τελικά συμμετάσχουν όλοι οι κάτοχοι ομολόγων, το PSI θα διαγράψει 110 δισ. ευρώ από το ελληνικό χρέος, βελτιώνοντας σημαντικά το προφίλ εξυπηρέτησης του χρέους και μειώνοντας τον κίνδυνο βραχυπρόθεσμης αδυναμίας πληρωμών.

Επίσης αναφέρει ότι το μερίδιο του επίσημου τομέα στο ελληνικό χρέος θα διευρυνθεί στο 75% από 38% το 2011, ενώ των ιδιωτών κατέρχεται στο 25% από 62%.

Ο διεθνής οίκος αναφέρει πως μετά το PSI η εξυπηρέτηση του χρέους στα νέα, αναδιαρθρωμένα ομόλογα οδηγεί σε ελάχιστες απαιτήσεις στον προϋπολογισμό και το ισοζύγιο πληρωμών, ενώ το νέο πρόγραμμα των 164 δισ. ευρώ της Ε.Ε. και του ΔΝΤ αναμένεται να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα καλύψει πλήρως τις χρηματοδοτικές της ανάγκες για το διάστημα 2012-14.

Ωστόσο, η Fitch υπογραμμίζει ότι το ρίσκο χρεοκοπίας παραμένει, δεδομένου του μεγάλου χρέους και μετά το PSI και τις μεγάλες οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

Η Fitch προβλέπει ότι το ελληνικό χρέος θα ανέλθει το 2013 κοντά στο 170% του ΑΕΠ εξαιτίας της μείωσης του ονομαστικού ΑΕΠ, προτού αρχίσει να υποχωρεί το 2014.

Η δυνατότητα της Ελλάδας να μειώσει το χρέος στο 120% του ΑΕΠ, ώς το 2020, θα εξαρτηθεί από την πολιτική βούληση να εφαρμοστούν επιπρόσθετες δημοσιονομικές και δομικές μεταρρυθμίσεις και την ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να προσαρμοστεί και να ανακάμψει.

 

protothema.gr