Το δικό του σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο θα αποκτήσει το Ρέθυμνο, καθώς εγκρίθηκε η κατασκευή του από Συμβούλιο Μουσείων.

Το οικόπεδο που θα χτιστεί το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου έχει έκταση 6.000 τ.μ και έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Ρεθύμνου.

Το καθαρό εμβαδόν του Μουσείου βάση της μελέτης θα είναι περίπου 4.200 τ.μ., στα 1.200 τ.μ θα γίνονται οι μόνιμες και οι περιοδικές εκθέσεις, ενώ τα 1.500 τ.μ θα αποτελούν τις αποθήκες.