Οριστική λύση στο πρόβλημα που είχε προκύψει με τη μη αξιολόγηση του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο ως Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου, δίνει νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ρεθύμνου Μανόλη Όθωνα, σχετική τροπολογία που θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή, δίνει τη δυνατότητα σε όλα ανεξαιρέτως τα Γενικά Λύκεια του Ρεθύμνου να καταθέσουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ώστε κατόπιν αξιολόγησης, η βέλτιστη πρόταση να αποτελέσει την Πρότυπη Πειραματική σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό.

«Η εξέλιξη αυτή είναι πολλαπλώς ωφέλιμη, καθώς, αφενός διασφαλίζει την ομαλή συνέχεια της μαθησιακής διαδικασίας για τους μαθητές του Πειρατικού Γυμνασίου Ρεθύμνου και αφετέρου έρχεται να στηρίξει το Πανεπιστήμιο, παρέχοντάς του ένα σημαντικό εργαλείο εκπαιδευτικής έρευνας» επισημαίνει ο κ. Όθωνας.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η διεύθυνση του Πειραματικού Λυκείου, η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου, ο Δήμος, η περιφέρεια και το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, έδειξαν εξαρχής ενδιαφέρον και κατανόηση για το ζήτημα που ανέκυψε και συνέβαλλαν στην επίλυσή του.