Σήμερα θα καταβληθεί το δώρο Πάσχα στους συνταξιούχους του ΙΚΑ και στους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ στον ιδιωτικό τομέα η καταβολή του δώρου θα πρέπει να γίνει έως τη Μεγάλη Τετάρτη.

Από τη Μεγάλη Τρίτη θα καταβάλλεται το επίδομα Πάσχα στους επιδοτούμενους ανέργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού ΔυναμικούΟΑΕΔ .

Οι πιστώσεις θα γίνουν από τη διοίκηση του Οργανισμού στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται η προσέλευση τους στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

Τη Μεγάλη Τετάρτη θα καταβληθούν από το ΝΑΤ η σύνταξη Μαΐου και το δώρο Πάσχα. Από 235 έως 300 ευρώ θα λάβουν ως δώρο Πάσχα, μέχρι την Παρασκευή 15 Απριλίου, οι άνεργοι ναυτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις.