Ένα από τα πλέον σημαντικά έργα πνοής, που θα συμβάλουν στο μέγιστο στην προστασία του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου των Χανίων, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη".

Πρόκειται για την κατασκευή και λειτουργία αγωγών λυμάτων μήκους σχεδόν 22 χιλιομέτρων με τους οποίους θα συνδεθούν 12 οικισμοί του Δήμου Πλατανιά με τον κύριο αγωγό λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού.

Τίτλος του έργου είναι «ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΥΡΙΟ ΑΓΩΓΟ - Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ» με φορέα τον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης και με συνολικό προυπολογισμό 5.180.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, στην απόφαση ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ αναγράφεται ότι με το έργο αυτό θα κατασκευαστούν :

« 1. Αγωγοί συνολικού μήκους 4.077 m, προσαγωγής των λυμάτων των οικισμών Γεράνι, Μόδι και Κοτσιφιανά στον υφιστάμενο κύριο αγωγό.

2. Αγωγοί συνολικού μήκους 10.594 m, προσαγωγής των λυμάτων των οικισμών Βουκολιές, Γαβαλομούρι, Χρυσαυγή, και Πολεμάρχι στον υφιστάμενο κύριο αγωγό.

3. Αγωγοί συνολικού μήκους 3.414 m, προσαγωγής των λυμάτων των οικισμών Καμισιανά και Δαρμαροχώρι στον υφιστάμενο κύριο αγωγό.

4. Αγωγοί συνολικού μήκους 3.743 m, προσαγωγής των λυμάτων των οικισμών Σπηλιά, Μαραθοκεφάλα και Κολυμβάρι στον υφιστάμενο κύριο αγωγό.

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω προτεινόμενοι προς ένταξη αγωγοί προσαγωγής λυμάτων αποτελούν τμήμα του μεγάλου ενιαίου "Εργου Συλλογής, Μεταφοράς,Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων της Παραλιακής Περιοχής Χανίων – Κολυμβαρίου του κλειστού Κόλπου Χανίων", που έχει μελετηθεί και το μεγαλύτερο μέρος του έχει κατασκευαστεί από τον Ο.Α.ΔΥ.Κ. και το λειτουργεί η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Τα κατασκευασμένα τμήματα του Εργου ( κύριος παραλιακός αγωγός μεταφοράς λυμάτων Χανιά - Κολυμβάρι, αντλιοστάσια, Ε.Ε.Λ. και υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων) διαθέτουν επαρκή δυναμικότητα, ώστε να δεχθούν τα λύματα που θα προσάγουν οι προτεινόμενοι αγωγοί, οι οποίοι προβλέπεται να τοποθετηθούν σε υφιστάμενους δρόμους.

Οι οικισμοί που θα εξυπηρετούνται από τους προτεινόμενους αγωγούς διαθέτουν σήμερα στον οικιστικό πυρήνα τους στοιχειώδη δίκτυα αποχέτευσης, τα οποία οδηγούν τα λύματα της περιοχής σε απορροφητικούς βόθρους και από εκεί στα ρέματα της περιοχής, με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται για το φυσικό περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων και των τουριστών που την επισκέπτονται.»

Η χρονική διάρκεια κατασκευής του έργου ορίζεται σε 15 μήνες.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση

Ναπολέων Σαραντίδης
[email protected]