Το Υπουργείο Υγείας με απόφαση της Πολιτικής του Ηγεσίας, ενέκρινε για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας ένα επικουρικό Γιατρό Παθολόγο και για το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου έναν επικουρικό Γιατρό Χειρουργό, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που αντιμετωπίζουν.