Μέχρι τις 2 Μαρτίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Οικονομικών.

Η αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους ήταν η 28η Φεβρουαρίου.

Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στην περίπτωση των χρεωστικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και η υποβολή των παραπάνω ανακεφαλαιωτικών πινάκων, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια ΔΟΥ.

in.gr