Τα Κάλαντα του Λαζάρου έψαλλαν σήμερα, Παρασκευή, στη δημοτική αρχή των Χανίων σπουδαστές του Εκκλησιαστικού Λυκείου Χανίων, τηρώντας την παράδοση.

Τους μαθητές υποδέχτηκαν στο Δημοτικό Κατάστημα των Χανίων ο εκτελών χρέη Δημάρχου, Αντιδήμαρχος, Νίκος Ξυνίδης, λόγω απουσίας του Δημάρχου Χανίων, Μανώλη Σκουλάκη, στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους, καθώς και Αντιδήμαρχοι.

Στους σπουδαστές προσφέρθηκε μικρό κέρασμα.