Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων σε συνεργασία με το Αθλητικό Τμήμα του Δήμου Χανίων θα υλοποιήσουν πρόγραμμα προπονητικής προετοιμασίας μαθητών-μαθητριών για Τ.Ε.Φ.Α.Α. και Στρατιωτικές σχολές.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τους τελειόφοιτους μαθητές-μαθήτριες της Γ’ Λυκείου που θα συμμετέχουν στις αθλητικές δοκιμασίες, προκειμένου να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Τ.Ε.Φ.Α.Α., Στρατιωτικές Σχολές κ.ά.).

Ο χώρος διεξαγωγής των προπονήσεων θα είναι το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων (Εθνικό Στάδιο Χανίων). Η προπόνηση θα διεξάγεται Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή από τις 16:30 έως 17:30 και Τρίτη-Πέμπτη 17:00 έως 18:00 και Σάββατο 11:30 έως 13:00 στο Ε.Α.Κ. Χανίων (Εθνικό Στάδιο Χανίων).

Για την συμμετοχή των μαθητών-μαθητριών είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Βεβαίωση του σχολείου

Β) Ιατρική βεβαίωση από Παθολόγο και Καρδιολόγο ιατρό που θα αναγράφει ξεκάθαρα ότι «επιτρέπεται η συμμετοχή του μαθητή σε προπονητική προετοιμασία».

Γ) Υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον κηδεμόνα του μαθητή ή του ίδιου του μαθητή σε περίπτωση ενήλικα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 28210 47148/47158