Σφραγισμένες με την ένδειξη «κάρτα αποδείξεων» θα πρέπει να είναι οι αποδείξεις λιανικής πώλησης, τα δεδομένα των οποίων καταγράφουν οι πολίτες στη φοροκάρτα, σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Π. Οικονόμου.

Με τη διαδικασία αυτή το υπουργείο «μπλοκάρει» τα φαινόμενα διπλής χρήσης ή εμπορίας των αποδείξεων που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν.

Υπενθυμίζεται ότι εφέτος οι αποδείξεις δεν θα υποβληθούν μαζί με τις φορολογικές δηλώσεις, αλλά θα διατηρηθούν από τους πολίτες για να προσκομιστούν σε περίπτωση ελέγχου.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση αναφέρεται ότι:

1) Στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών καθώς και στα στοιχεία που επέχουν θέση αποδείξεων λιανικής, τα δεδομένα των οποίων καταγράφονται στην Κάρτα Αποδείξεων, που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994, τίθεται με την έκδοσή τους, σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο τους, η ένδειξη «Κάρτα Αποδείξεων», ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσής τους.

2) Σε κάθε περίπτωση έκδοσης αποδείξεων, η ως άνω ένδειξη τίθεται με σφραγίδα, ενώ ειδικά στις αποδείξεις που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του Ν. 1809/1988, μπορεί να τίθεται εντύπως, ύστερα από κατάλληλο προγραμματισμό, σε όσους τύπους εξ αυτών είναι τεχνικά δυνατόν.

(in.gr)