Η ανεργία δεν αφήνει πολλά περιθώρια στους νέους της χώρας. Κάπως έτσι, σε μια από τις ελάχιστες οάσεις διαγωνισμών που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο Δημόσιο, 3.478 ήταν οι αιτήσεις υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής στον 22ο διαγωνισμό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) που πρόκειται να διεξαχθεί στην Αθήνα στις 26 και 27 Μαΐου 2012.

Πρόκειται για μια σχέση ένα προς σαράντα, γεγονός που αποδεικνύει τη μεγάλη αγωνία των υποψηφίων για μια θέση στον ήλιο, ακόμη και σε μια περίοδο κατά την οποία οι μειώσεις στο εισόδημα των εργαζομένων στο Δημόσιο είναι περίπου στην ημερήσια διάταξη.

Οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους στην αίτηση. Το προκαταρκτικό στάδιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων υποχρεωτικά στα ακόλουθα μαθήματα και στις παρακάτω ημερομηνίες:

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους: Σάββατο 26 Μαΐου 2012
Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική: Κυριακή 27 Μαΐου 2012

Οι ώρες και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν στους ενδιαφερομένους με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στο κτίριο και στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης