Οι αποδείξεις λιανικής πώλησης τα δεδομένα των οποίων καταγράφουν οι φορολογούμενοι στη "φοροκάρτα" τους θα πρέπει να είναι σφραγισμένες με την ένδειξη "κάρτα αποδείξεων".

Η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομιών Παντελή Οικονόμου προβλέπει τη διαδικασία σφράγισης των αποδείξεων αυτών προκειμένου να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους φορολογούμενους.

Στην απόφαση του κ. Οικονόμου αναφέρεται ότι:

1. Στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών καθώς και στα στοιχεία που υπέχουν θέση αποδείξεων λιανικής, τα δεδομένα των οποίων καταγράφονται στην Κάρτα Αποδείξεων τίθεται με την έκδοσή τους, σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο τους, η ένδειξη «Κάρτα Αποδείξεων», ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσής τους.

2. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης αποδείξεων η ως άνω ένδειξη τίθεται με σφραγίδα, ενώ ειδικά στις αποδείξεις που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών μπορεί να τίθεται εντύπως, ύστερα από κατάλληλο προγραμματισμό, σε όσους τύπους εξ αυτών είναι τεχνικά δυνατόν.

Σημειώνεται, ότι ο θεσμός της "φοροκάρτας" ισχύει ήδη και ότι οι καταναλωτές- φορολογούμενοι μπορούν να την προμηθευτούν από τις τράπεζες.