Η παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης, στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους του Δήμου Γόρτυνας, ήταν το θέμα της ημερίδας πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είχε ως ομιλητές την αντιπεριφερειάρχη, αρμόδια για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας, Θεανώ Βρέντζου- Σκορδαλάκη και την προϊσταμένη του Τμήματος Πυρηνοκάρπων-Μηλοειδών στο Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Άννα Φουλίδη.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι τοπικοί και οι παραγωγικοί φορείς της Γόρτυνας ενημερώθηκαν για το γενικό πλάνο που έχει εκπονηθεί και το οποίο στοχεύει στην προώθηση εναλλακτικών καλλιεργειών και στην κατάλληλη προώθηση των αγροτικών προϊόντων. Τα δυο κεντρικά θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν:
α) Το Στρατηγικό Σχέδιο της Περιφέρειας Κρήτης για τον πρωτογενή Τομέα Παραγωγής και την «Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης»,
β) Οι νέες εναλλακτικές και συμπληρωματικές καλλιέργειες που προτείνονται για την Κρήτη καθώς και τον τρόπο χρηματοδότησης αυτών.

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Νίκος Σχοιναράκης, χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Υπουργείου και της Περιφέρειας, τονίζοντας πως κινείται προς την ορθή κατεύθυνση, προκειμένου να οδηγήσει στην αγροτική ανάπτυξη και στην ανόδου του εισοδήματος των παραγωγών. Παράλληλα δεσμεύτηκε πως ο Δήμος Γόρτυνας θα συνδράμει προς την υλοποίηση του σχεδιασμού.

«Ως Δήμος Γόρτυνας, υποστηρίζουμε την προσπάθεια αυτή και δεσμευόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε τον στρατηγικό αυτό σχεδιασμό, σε συνεργασία και με τους τρεις γεωπόνους που υπηρετούν στο Δήμο μας και με όλους τους τοπικούς και παραγωγικούς φορείς καθώς και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Παράλληλα, κρίνουμε απαραίτητο να ενημερώσουμε τους δημότες μας για εναλλακτικές καλλιέργειες στον αγροτικό τομέα, έτσι ώστε να τους δοθούν νέες προοπτικές στην παραγωγή προϊόντων. Ως δημοτική αρχή θα πράξουμε τα μέγιστα για τον καλύτερο συντονισμό όλων, ώστε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και την ενίσχυση της ευημερίας στον τόπο μας.» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Γόρτυνας