Οι ερευνητές του εργαστηρίου Cold Spring Harbor, συνέκριναν την ικανότητα των ανθρώπων και των τρωκτικών να παίρνουν αποφάσεις κάνοντας τα σχετικά πειράματα με αρουραίους.

Υπέβαλαν τα πειραματόζωα σε μια σειρά από τεστ, στα οποία τα ζώα δέχτηκαν διάφορα οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα. Στη συνέχεια, αξιολογήθηκε η ικανότητά τους να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να φθάσουν στην τροφή τους.

Συγκρίνοντας με αντίστοιχα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν άνθρωποι, οι επιστήμονες βρήκαν ότι και οι δύο ομάδες, δεδομένων των εκάστοτε εξωτερικών συνθηκών, έδειξαν παρεμφερή ικανότητα να φθάνουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Και αν για τους ανθρώπους αυτό ήταν λίγο- πολύ γνωστό, τώρα επιβεβαιώνεται για πρώτη φορά ότι και ο εγκέφαλος των τρωκτικών «δουλεύει» με ανάλογα αποτελεσματικό τρόπο.

Η ανακάλυψη πιθανότατα δείχνει ότι ισχύει η ίδια εξελικτική διαδικασία και ενεργοποιούνται τα αντίστοιχα νευρωνικά κυκλώματα τόσο στους ανθρώπους, όσο και στα τρωκτικά, κάτι που επιτρέπει τελικά τη λήψη των καλύτερων δυνατών αποφάσεων και από τα δύο είδη, αφού ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες του περιβάλλοντος.

newsbeast