Έκτακτα μέτρα για να μπορέσει να επιβιώσει λαμβάνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεδομένου ότι το Ίδρυμα δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ για τον προϋπολογισμό του έτους ενώ ταυτόχρονα υπέστη υποχρεωτικό «κούρεμα» στα αποθεματικά του.

Το πρυτανικό συμβούλιο εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνει τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ότι τα τρέχοντα χρηματικά του διαθέσιμα επαρκούν μόνο για τις ανεξόφλητες πληρωμές του 2011 ενώ
«για να μπορέσει το Πανεπιστήμιο να ανταποκριθεί στην αποστολή του χωρίς να διακόψει τη λειτουργία του, επιβάλλεται να τηρηθούν αυστηρά ορισμένοι κανόνες οικονομικής διαχείρισης».

Ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, λοιπόν, όλα τα αιτήματα έγκρισης δαπανών, πλην αυτών που είναι εμφανώς ανελαστικές, θα διαβιβάζονται σε αυτό και όλες οι αποφάσεις ανάληψης δαπανών θα λαμβάνονται από αυτό. Προκειμένου να μην υπάρξει υπερφόρτωση των λειτουργιών των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης, καλούνται τα Τμήματα και οι Υπηρεσίες, να αποστέλλουν προς έγκριση μόνο απολύτως επείγοντα αιτήματα μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνεται υπόψη ότι, μέχρι την έγκριση του τακτικού προϋπολογισμού, η εκτέλεση ενεργείται μέχρι ποσοστού 50% επί του συνόλου των διαμορφωμένων αντίστοιχων πιστώσεων του 2011. Ο περιορισμός ανάληψης υποχρεώσεων μέχρι 50% θα ισχύει, όχι μόνο για τις κατηγορίες εξόδων, αλλά και επί της κατανομής ανά Τμήμα και Υπηρεσία, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου.

«Με αίσθημα ευθύνης η Πρυτανεία θα ανταποκριθεί στο ρόλο που της έχει αναθέσει το Πανεπιστήμιο και θα το κρατήσει όρθιο και σε λειτουργία», τονίζει η πρυτανεία του Ιδρύματος.