Σημαντική παρέμβαση στην περιοχή του Σταυρού στον Άγιο Νικόλαο θα πραγματοποιηθεί ύστερα από απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης.
Για το έργο έχει εγκριθεί το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Αγίου Νικολάου ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4.000.000 € ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Αγίου Νικολάου, στη δυτική πλευρά της πόλης, αποτελεί διακριτή πολεοδομική ενότητα με ενιαία κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και οριοθετείται από τη γραμμή ρέματος του ποταμού (οδός Ποταμού), την Εθνική οδό Αγίου Νικολάου – Σητείας, την οδό Κρητών Αγωνιστών, η οποία οριοθετεί και το Νέο Σχέδιο Πόλης από τη βόρεια πλευρά και κλείνει με τις οδούς Ηρακλέους, Αναπαύσεως και Γαργαδόρου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η περιοχή διαμόρφωσης καλύπτει περίπου 23.000 μ2. Ο εντοπισμός των στοιχείων που απαρτίζουν τον χαρακτήρα του υπάρχοντος δομημένου χώρου βοήθησε στην καταγραφή των προβλημάτων και οδήγησε σε τρόπους επίλυσης φιλικούς προς το περιβάλλον , που θα επιτύχουν σύγχρονες αστικές συνθήκες διαβίωσης, περιλαμβάνοντας ταυτόχρονα λειτουργίες που επιδιώκουν να εφαρμοστούν πιλοτικά εδώ και στη συνέχεια να επεκταθούν στο σύνολο της πόλης.

Στόχος είναι η αντιμετώπιση δύο κυρίως σοβαρότατων προβλημάτων , το ιδιαίτερο ανάγλυφο με την παρουσία του χειμάρρου αφενός και αφετέρου την παντελή έλλειψη υποδομών σε δίκτυα , δημόσιο χώρο και πράσινο. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από μία επίπεδη σχεδόν επιφάνεια ,με χαμηλότερο υψόμετρο σε σχέση με τις γύρω περιοχές και γι αυτό απαιτεί ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Η αυξημένη ανοικοδόμηση, σε συνδυασμό με την έλλειψη έργων υποδομής, παρουσιάζει ένα αρκετά υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον, έντονα διαφοροποιημένο από την αστική περιοχή που εκτείνεται από την απέναντι μεριά του χειμάρρου

Η κεντρική ιδέα όσο αφορά το εσωτερικό οδικό δίκτυο ξεκινάει με γνώμονα μια πράσινη αντιμετώπιση, που σχετίζεται με τα υλικά και την ύπαρξη πρασίνου, καθώς και με την κυρίαρχη παρουσία του ποδηλάτου, όσο το επιτρέπει η γεωμετρία που προκύπτει από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης.

Σε συνεργασία με τους μελετητές της εκπονούμενης κυκλοφοριακής μελέτης , προέκυψε η άποψη ότι η κυκλοφορία στο εσωτερικό της περιοχής στο σύνολο της θα χαρακτηριστεί ήπια . Η κίνηση στο σύνολο των δρόμων θα είναι μιας κατεύθυνσης ( μονόδρομοι). Σε αυτούς τους δρόμους η μονόδρομη κίνηση θα αφορά τόσο τα αυτοκίνητα όσο και τα ποδήλατα.

Επιπλέον όμως δημιουργείται κι ένα ανεξάρτητο δίκτυο ποδηλατοδρόμου ( όπου το επέτρεπε το πλάτος των δρόμων ) το οποίο θα εξυπηρετεί την αντίθετη κίνηση των ποδηλάτων. Η λωρίδα αυτή του ποδηλατοδρόμου έχει πλάτος 1μ και βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το πεζοδρόμιο. Στο μεγαλύτερο μέρος της προστατεύεται από τα αυτοκίνητα με πρασιά , ή οποία και διαχωρίζει τον ποδηλατόδρομο από τη λωρίδα κίνησης του δρόμου.

Η πλακόστρωση των δρόμων της περιοχής που δεν έχουν ήδη ασφαλτοστρωθεί , θα γίνει με υλικά βιοκλιματικά και καλαίσθητα (πλάκες , κυβόλιθοι ) ώστε σε επίπεδο γειτονιάς να δημιουργείται ένα υγιές μικροκλίμα .

Η δόμηση της περιοχής απαιτεί κατά κύριο λόγο δημιουργία προσβάσεων αυτοκινήτων στις ιδιοκτησίες (pilotes , ισόγειους χώρους στάθμευσης, υπόγεια ) και καθώς υπάρχουν αρκετά αδόμητα οικόπεδα, προτείνεται η κατασκευή χαμηλού κράσπεδου στο πεζοδρόμιο , Έτσι θα αποφευχθούν οι συνεχείς ράμπες εισόδου ή οι πρόχειρες ιδιοκατασκευές που οδηγούν στη μελλοντική υποβάθμιση τους. Αυτή η ελάχιστη διαφοροποίηση του ύψους του πεζοδρομίου από το επίπεδο του δρόμου θεωρείται απαραίτητη για την ασφάλεια των πεζών, καθώς αναφερόμαστε σε πολύ μικρά πλάτη δρόμων. Όταν κατά μήκος του πεζοδρομίου υπάρχει πρασιά θα δίνεται ελεύθερα η απαιτούμενη δυνατότητα εισόδου των αυτοκινήτων , μέσω συγκεκριμένου τύπου μεταλλικής κατασκευής, ενιαίου για όλη τη περιοχή, ώστε η φύτευση να εξελιχθεί απρόσκοπτα στο υπόλοιπο τμήμα της πρασιάς.

Στο σύνολο της περιοχής και σε κάθε οδό δίνεται η προτεραιότητα ύπαρξης ενός τουλάχιστον πεζοδρομίου εύρους 1.5 μ, που καλύπτει τις προδιαγραφές κίνησης ΑΜΕΑ. Τα υπόλοιπα πεζοδρόμια, μικρότερου πλάτους είναι καλυμμένα με ειδικές πλάκες σύμφωνα και πάλι με τις προδιαγραφές.