Συνάντηση με τους διοικητές του ΙΚΑ, του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ, που καλύπτουν περίπου το 90% των ασφαλισμένων, είχε τη Μ.Δευτέρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Βενιζέλος παρουσίασε στους διοικητές των τριών Ταμείων πρόταση «για την άμεση και χωρίς πρόσθετο κόστος αναπλήρωση της αρχικής (πριν το PSI) ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου των ταμείων σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, σε σύγκριση με τα χαρτοφυλάκια των ταμείων πριν το PSI, με την εφαρμογή της πρότασης αυτής, «όχι μόνο αποκαθίσταται η ονομαστική αξία, αλλά επιπλέον τα ταμεία αποκτούν ομόλογα με δύο πρόσθετα χαρακτηριστικά που ενισχύουν την αξία τους: το αγγλικό δίκαιο και το σχήμα της παράλληλης και ταυτόχρονης εξυπηρέτησης με τα δάνεια του επίσημου τομέα».

Οι διοικητές των ταμείων δήλωσαν ότι θα εξετάσουν την πρόταση με τα συμβούλιά τους, σε συνεργασία με τον θεσμοθετημένο επενδυτικό σύμβουλο των ταμείων (ΕΔΕΚΤ) και την Τράπεζα της Ελλάδος που διαχειρίζεται το κοινό κεφάλαιο των ΝΠΔΔ.

Στην συνάντηση ήταν παρόντες ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργος Κουτρουμάνης και ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Πέτρος Χριστοδούλου.