Τη σύσταση ειδικής εξαμελούς επιτροπής διέταξε ο υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, με στόχο τη γνωμοδότηση για 57 σακιά με 14.334.000 γερμανικά μάρκα από την κατοχή που βρίσκονται στο θησαυροφυλάκιο της ΤτΕ.

Έχω 57 σακιά με 14.334.000 γερμανικά μάρκα από την κατοχή, τι να τα κάνω;

Όπως προκύπτει από την απόφαση του υπουργού Οικονομικών, στο θησαυροφυλάκιο της Τράπεζας της Ελλάδος βρίσκονται 57 σάκοι με 14.334.000 Γερμανικά Μάρκα Κατοχής, η αξία των οποίων πλέον είναι μόνο ιστορική και ενδεχομένως συλλεκτική.

Με την απόφαση Σαχινίδη ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής αλλά και το έργο αυτής που θα αφορά "τον έλεγχο των 57 σάκων και την υποβολή εισήγησης για το αν συντρέχει λόγος για την περαιτέρω φύλαξή τους, την τυχόν διάθεσή τους για άλλους σκοπούς ή την καταστροφή τους, δεδομένου ότι αξία τους σήμερα είναι μόνο ιστορική".