Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς τον Μάρτιο αυξήθηκε οριακά, φτάνοντας το 50,8%, από 49,7% στο τέλος του προηγούμενου μήνα. Αντιθέτως, η συμμετοχή των Ελλήνων επενδυτών μειώθηκε στο 47,9%, από 48,9% τον Φεβρουάριο.

Τον Μάρτιο 2012 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 24,44 εκατ. Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 24,65 εκατ.

Οι ξένοι επενδυτές τον Μάρτιο 2012 πραγματοποίησαν το 37,4% των συναλλαγών (σε σχέση με το 24,8% τον προηγούμενο μήνα).

Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές τον Μάρτιο 2012 πραγματοποίησαν το 38,3% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 50,2% των συναλλαγών).

Η Αξία Συναλλαγών του Μαρτίου 2012 έφτασε τα 1.113,19 εκατ. ευρώ σημειώνοντας πτώση 33,9% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.683,46 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με τον Μάρτιο 2011 που η αξία συναλλαγών ήταν 2.622,54 εκατ. ευρώ, σημειώθηκε πτώση 57,6%.

Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Μαρτίου 2012 ήταν 50,60 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (84,17 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (124,88 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για τον μήνα Μάρτιο 2012 ανήλθε στις 35.458 έναντι 48.198 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Μάρτιο 2011 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 40.894). Τον Μάρτιο 2012 δημιουργήθηκαν 3.251 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 2.248 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑ στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 28,60 δισ. ευρώ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα, που ήταν 29,36 δισ. ευρώ, σημειώθηκε μείωση 2,6%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 59,00 δισ. ευρώ, σημειώθηκε μείωση 51,5%.

in.gr  με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ