Τον κίνδυνο του «βάρους της λιτότητας» στην οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωζώνη επισημαίνει το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Ινστιτούτο (IIF), καλώντας τη νομισματική ένωση να «κινηθεί πέραν της δημοσιονομικής πειθαρχίας» και να εφαρμόσει «πιο διαφοροποιημένη και σταδιακή» πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής.

Σε επιστολή του προς τη επιτροπή διεθνών νομισματικών και οικονομικών υποθέσεων (ΙΜFC) του ΔΝΤ, το Ινστιτούτο υπογραμμίζει πως «η έμφαση που έχει δοθεί μέχρι τώρα στη δημοσιονομική πειθαρχία έχει ήδη συμβάλει σε έντονη συρρίκνωση της εσωτερικής ζήτησης στο σύνολο της Ευρωζώνης».

Το ινστιτούτο υπογραμμίζει ότι «είναι σημαντικό να κινηθούμε πέραν της δημοσιονομικής πειθαρχίας, να μεταθέσουμε το βάρος από τις ονομαστικές στις δομικές δημοσιονομικές ισορροπίες και να προχωρήσουμε σε πιο σταδιακή και διαφοροποιημένη δημοσιονομική προσαρμογή από τις αδύναμες χώρες, από τις πλεονασματικές χώρες όπως η Γερμανία και από τις άλλες χώρες με δημοσιονομικό περιθώριο, ώστε να αποφευχθεί το ρίσκο "υπερφόρτωσης" [της οικονομίας] με λιτότητα».

Σε ό,τι αφορά τους διαθέσιμους κοινούς πόρους στην περιοχή της ευρωζώνης, το IIF στο ίδιο δελτίο θεωρεί πως το «τείχος προστασίας» της Ευρωζώνης πρέπει να ενισχυθεί, υπό το πρίσμα της αποφυγής εκδήλωσης νέας κρίσης «σε ένα η περισσότερα μέλη της».

«Φρονούμε ότι μια σπουδαία επέκταση των πόρων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, του ESM, είναι αναγκαία, ιδίως δεδομένης της νυν δέσμευσης στην ευρωζώνη να συνεχίσει η στήριξη μελών της με εξωτερικό δανεισμό, ώστε αυτά να είναι καλυμμένα μέχρις ότου έχουν νέα πρόσβαση στις χρηματαγορές» υπογραμμίζει το IIF.

 

in.gr