Οι Ευρωπαίοιι Φεντεραλιστές Κρήτης μιλούν για τα 17 χρόνια παρουσίας τους για την Ευρώπη των Πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν:

Σε μια περίοδο που η οικονομική ύφεση, τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, η αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια ταλανίζουν το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, και την Ελλάδα, οι λογικές των εθνικών διαιρέσεων, του θνησιγενούς εθνοκεντρικού διακυβερνητικού διευθυντηρίου, των φοβικών φωνών πολιτικού λαϊκισμού από δυνάμεις της Δεξιάς και της Αριστεράς, ακραίου εθνικισμού, υπονομεύουν το ιστορικό κεκτημένο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Μπροστά σε αυτήν την συγκυρία, οι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές Κρήτης, μετά από 17 χρόνια δράσεων, υπεύθυνης παρουσίας & παρέμβασης στα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και σε τοπικά ζητήματα, εισέρχονται σε μια νέα περίοδο διεύρυνσης του ρόλου ενός κινήματος Πολιτών με μεγάλη ιστορική διαδρομή στην Ευρώπη, εκφράζοντας την πολιτική πρόταση υπέρ της ομοσπονδιακής μετεξέλιξης της Ε.Ε., συσπειρώνοντας ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις.


Σήμερα, που η Ε.Ε. αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο δίλημμα σχετικά με την στρατηγική της κατεύθυνση, με την λογική της αποδυνάμωσης της Θεσμικής Ευρώπης, την ενίσχυση ακραίων εθνικιστικών-ριζοσπαστικών κινήσεων να συνιστούν ένα μείγμα αδιεξόδων, το Ευρωπαϊκό Φεντεραλιστικό Κίνημα, παρεμβαίνει στην προώθηση του αιτήματος για μια ισχυρότερη & δημοκρατικότερη Ε.Ε., για ένα κοινοτικό σύμφωνο ανάπτυξης & βιώσιμης οικονομικής διακυβέρνησης, για την ύπαρξη πολιτικής βούλησης που θα οδηγήσει στην βαθύτερη ολοκλήρωση, στην εξασφάλιση δημοκρατικής συγκατάθεσης των Πολιτών της , στην διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων, στην επαναφορά μέσα απο πιο ώριμες συνθήκες του αιτήματος για ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγμα.


Οι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές Κρήτης, μέσα από την ενίσχυση της δημόσιας διαβούλευσης, με την προοπτική των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014, έχουν στρατηγική επιλογή τους «μια Ευρώπη πιο συνεκτική, αλληλέγγυα και δημοκρατικά δομημένη » , με βασικά σημεία την μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την επανέναρξη της συνταγματικής διαδικασίας & της πολιτικής ολοκλήρωσης, την δημιουργία οικονομικής διακυβέρνησης που θα εστιάζει στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στην φιλικά βιώσιμη κοινωνικά και περιβαλλοντικά ανάπτυξη, την ανανέωση της περιφερειακής πολιτικής, για μια βιώσιμη Κοινή Αγροτική Πολιτική.