Στο 1,3 δισ. ευρώ έφτασε το ποσό που αντλήθηκε από τη δημοπρασία έντοκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας. Το επιτόκιο δανεισμού έφτασε στο 4,55%.

Στο αντληθέν ποσό περιλαμβάνονται και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ, το μεσοσταθμικό επιτόκιο ανήλθε στο 4,55% έναντι 4,80% ένα μήνα νωρίτερα, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,62 φορές έναντι συντελεστή κάλυψης 2,63 στην προηγούμενη δημοπρασία της 6ης Μαρτίου.

Με την έκδοση αυτή αναχρηματοδοτείται χρέος που λήγει στις 17 Απριλίου.