Πρόταση συνεργασίας για τη Δημιουργία Γραφείων Επιχειρηματικότητας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στους Καλλικρατικούς Δήμους του Νομού μας απεύθυνε, με έγγραφό του, το Επιμελητήριο Ρεθύμνης.

Το έγγραφο του Επιμελητηρίου απευθύνεται στους Δημάρχους α) Μυλοποτάμου κ. Δημ. Κόκκινο, β) Αμαρίου κ. Στέφ. Σημαντήρα, γ) Αγ. Βασιλείου κ. Ιωάν. Πιπεράκη, δ) Ανωγείων κ. Σωκρ. Κεφαλογιάννη.

Στο έγγραφό, μεταξύ των άλλων, αναφέρονται και τα εξής:

«Όπως γνωρίζετε, στα δυο προηγούμενα χρόνια, σχεδόν συγχρόνως με την εμφάνιση και στη Χώρας μας των συμπτωμάτων της διεθνούς οικονομικής κρίσης, εμφανίσθηκε και η δημοσιονομική κρίση, η αδυναμία, δηλαδή, του Ελληνικού Κράτους να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του έναντι των δανειστών και των πολιτών του, με οδυνηρές συνέπειες για όλους μας.

Μέσα σε αυτό το ζοφερό, για την οικονομία και τις επιχειρήσεις, περιβάλλον, η νέα Διοίκηση του Επιμελητηρίου μας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία Ίδρυσης Γραφείων Επιχειρηματικότητας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στους τέσσερις περιφερειακούς Δήμους του Νομού μας, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Δημοτικές Αρχές.

Σκοπός των Γραφείων, ενδεικτικά, θα είναι η επιπλέον στήριξη των επιχειρήσεων που λειτουργούν στους Περιφερειακούς Δήμους με τη διοργάνωση, σε χώρους των Δήμων, ενημερωτικών εκδηλώσεων και επιχειρηματικών συναντήσεων παρουσίασης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών ευκαιριών, την παροχή εξατομικευμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης από στελέχη του Επιμελητηρίου μας, τη διανομή ενημερωτικού υλικού και γενικότερα την αποκεντρωμένη παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης στους επιχειρηματίες.

Για τη ίδρυσης των Γραφείων είναι απαραίτητη η παραχώρηση από κάθε Δήμο γραφείου πλήρως εξοπλισμένου, η ενασχόληση ενός στελέχους του και ο ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την εποπτεία της λειτουργίας του Γραφείου.

Με βάση τα παραπάνω, σας παρακαλούμε, το συντομότερο δυνατόν να μας γνωρίσετε εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε με το Επιμελητήριό μας για την ίδρυση Γραφείου στο Δήμο σας και, σε καταφατική περίπτωση, το χώρο εντός του οποίου αυτό προτείνετε να λειτουργεί, καθώς επίσης και τα ονοματεπώνυμα του αρμόδιου Δημοτικού Συμβούλου και του Στελέχους σας».

Επισημαίνεται, τέλος, ότι ήδη η εταιρεία ΑΜΑΡΙ Α.Ε. έχει προτείνει στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης τη δημιουργία Γραφείου στις εγκαταστάσεις της στην Σχολή Ασωμάτων Αμαρίου.