Το σχέδιο σύμβασης που θα υπογραφεί με τις εταιρείες οι οποίες θα επιλεγούν για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, απέστειλε στα κόμματα ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Μανιάτης.

Το σχέδιο ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των δύο πλευρών, θέματα εμπιστευτικότητας στη χρήση των δεδομένων που θα προκύψουν από τις έρευνες, ενώ καθορίζει θέματα φορολογίας και τον τρόπο διανομής των εσόδων που θα προκύψουν από την πώληση των δεδομένων στις πετρελαϊκές εταιρίες οι οποίες θα ενδιαφερθούν να επενδύσουν σε έρευνες στην Ελλάδα. Ακόμη, επιβάλλει στον ή στους αναδόχους υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και των θαλάσσιων θηλαστικών και ορίζει τα ελληνικά δικαστήρια ως αρμόδια για επίλυση των διαφορών.

Το δίκαιο που διέπει τη σύμβαση είναι, επίσης, το ελληνικό.

«Σταθερή μας αρχή, είναι η διαρκής ενημέρωση των κομμάτων σε όλα τα θέματα που αφορούν τις έρευνες υδρογονανθράκων» επισημαίνει ο κ. Μανιάτης, σε δηλώσεις του προς το Αθηναϊκό Πρακτορείο,

Στις αρχές Μαρτίου, υπεβλήθησαν οκτώ προσφορές από διεθνείς εταιρείες του χώρου για την πραγματοποίηση των σεισμικών ερευνών.

Οι έρευνες θα γίνουν με δαπάνες των εταιριών, χωρίς συμμετοχή του Δημοσίου, το οποίο όμως θα συμμετέχει στα έσοδα από την πώληση των δεδομένων που θα προκύψουν για τα κοιτάσματα τα οποία τυχόν υπάρχουν στην υπό έρευνα περιοχή.

Σημειώνεται ότι η αρμόδια Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει την αξιολόγηση των προτάσεων και υπολογίζεται ότι σε τρεις εβδομάδες περίπου θα έχουν ολοκληρωθεί και οι διαπραγματεύσεις με τις εταιρίες.