Μετά από εισήγηση του Διοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης κ. Πανίκου Καρατσή προς το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εγκρίθηκε η σκοπιμότητα αγοράς οχημάτων αλλά και δημιουργίας νέων υποδομών ψυχικής υγείας στα Νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης μέσω το Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγκεκριμένα:

Για το ΠαΓΝΗ:

- Δημιουργία Κέντρου Παρέμβασης στη Κρίση

- Μελέτη αξιολόγησης της πορείας και θεραπείας των χρόνιων ψυχικών νοσημάτων στην Κρήτη

- Μετατροπή του ξενώνα «Αυγή» από ξενώνα αποασυλοποίησης σε Μετανοσοκομειακό Ξενώνα

Για το Γ.Ν. Ρεθύμνου:

- Αγορά δύο (2) αυτοκινήτων και δύο (2) διαμερισμάτων για τις ανάγκες των δομών ψυχικής υγείας του νομού Ρεθύμνου

Για το Γ.Ν. Αγ Νικολάου

- Αγορά ενός (1) αυτοκινήτου για τις ανάγκες του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Αγ Νικολάου

Για το Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων

-Αγορά ενός (1) αυτοκινήτου για της ανάγκες του Θ.Ψ.Π. Χανίων

Ο Διοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης κ Πανίκος Καρατσής μετά την έγκριση των παραπάνω υποδομών και οχημάτων στα Νοσοκομεία της Κρήτης, θεωρεί ότι σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, η εξέλιξη αυτή της εξεύρεσης επιπλέον πόρων, δημιουργεί συνθήκες απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας και ομαλοποιεί την πορεία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και της αποασυλοποίησης των ψυχικώς πασχόντων στην Περιφέρεια Κρήτης.