Στην ιστοσελίδα "Διαύγεια" αναρτήθηκε η απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΠ.Ε.Κ.Α. "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) του έργου "Αγωγοί προσαγωγής λυμάτων από οικισμούς στον υφιστάμενο αγωγό μεταφοράς λυμάτων στην Ε.Ε.Λ. περιοχής Χανιά-Κολυμβάρι" προϋπολογισμού 5.180.000 €.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων είχε αποστείλει το με αρ. πρωτ. 8178/ 20-03-2012 έγγραφό της προς τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων του ΥΠ.Ε.Κ.Α. στο οποίο τονιζόταν η ανάγκη ένταξης στο ΕΠΠΕΡΑΑ των υπόψη αγωγών (βάσει μελέτης που είχε αποστείλει ο Ο.Α.ΔΥ.Κ.- Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) και η επιθυμία της να αναπτύξει αναλυτικά τη σκοπιμότητα του υπόψη έργου σε συνάντηση που ζητούσε με αυτόν, το δυνατόν ταχύτερο.

Είχαν προηγηθεί επί του ίδιου θέματος δύο έγγραφα του Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάν. Μαλανδράκη και έγγραφο του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη.

Οι αγωγοί προσαγωγής λυμάτων που εντάχθηκαν στο ΕΠΠΕΡΑΑ είναι συνολικού μήκους 22 χλμ. και αποτελούν τμήμα του Μεγάλου Έργου "Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων της μεγάλης Αστικής - Τουριστικής Περιοχής Χανίων - Κολυμβαρίου" που έχει κατασκευάσει ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. και λειτουργεί η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Έτσι εξασφαλίζεται η προστασία της αμμώδους παραλίας και των νερών του Κόλπου Χανίων από τη μόλυνση και ρύπανση των λυμάτων των κατοίκων και των τουριστικών εγκαταστάσεων.