Ειδικό πρόγραμμα για νέους που λόγω οικονομικής κρίσης κινδυνεύουν να χάσουν ακόμα και το σπίτι τους οργανώνει η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Συγκεκριμένα ανοιχτή έως τις 23 Απριλίου 2012 είναι η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τους φορείς που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την υλοποίηση του προγράμματος «Κανείς δεν μένει εκτός». Το νέο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς έχει ως αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και διαμεσολάβησης σε νέους έως 40 ετών που, λόγω έλλειψης πόρων, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο απώλειας στέγης.

 Με τη συνδρομή κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού, θα παρέχεται εξειδικευμένη νομική βοήθεια, ψυχολογική στήριξη και εργασιακή δικτύωση, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών των συγκεκριμένων νέων από μία υπηρεσία, προκειμένου να διατηρήσουν την οικονομική ανεξαρτησία και την κατοικία τους. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει πιλοτικά για ένα χρόνο και επικεντρώνεται στην περιοχή της Αττικής.