Το Δημόσιο θα εκδώσει έντοκα γραμμάτια (ΕΓΔ) τρίμηνης διάρκειας, ύψους 1,25 δισ. ευρώ, στις 17 Απριλίου για να αναχρηματοδοτήσει χρεόγραφα που λήγουν εντός του μήνα, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) .

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 20η Απριλίου. Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στην δημοπρασία, ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια.

Αυτό τον μήνα λήγουν τρίμηνα γραμμάτια συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ. Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε επίσης 300 εκατ. ευρώ από συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές στη δημοπρασία 6μηνων ομολόγων της 10ης Απριλίου.