Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντιπαρήλθε ανησυχίες ότι η πολιτική φθηνού χρήματος που ακολουθεί θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό, τονίζοντας ότι οι πρόσφατες χρηματοδοτικές της ενέσεις προς τις τράπεζες της ευρωζώνης είναι προσωρινού χαρακτήρα.

Κύριο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Απριλίου, μηνιαίου εντύπου που εκδίδει η ΕΚΤ, αντιπαρέρχεται κριτική που ασκείται, κυρίως από τη Γερμανία, στην πολιτική χαμηλών επιτοκίων που ακολουθεί το κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα της ευρωζώνης, επισημαίνοντας ότι αυτή είναι πρόσκαιρη.

"Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα έκτακτα μέτρα νομισματικής πολιτικής είναι προσωρινής φύσης και ότι παραμένουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα εργαλεία αντιμετώπισης τυχόν ανοδικών τάσεων στη μεσοπρόθεσμη σταθερότητα τιμών, με τρόπο αποτελεσματικό και έγκαιρο", σημειώνεται χαρακτηριστικό στο εν λόγω άρθρο.
Η ΕΚΤ διέθεσε εφέτος, μέσω δύο δημοπρασιών, ρευστότητα ύψους 1 τρισ. ευρώ προς το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, με στόχο την αποτροπή εκδήλωσης μιας νέας πιστωτικής κρίσης.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι έχει αφήσει ανοικτό το ζήτημα του τερματισμού της πολιτικής αυτής.
Το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδοτικών πράξεων, της ΕΚΤ παραμένει στο επίπεδο του 1% από το Δεκέμβριο του 2011.