Χωρίς τα αναγκαία για τη θεραπεία τους φάρμακα κινδυνεύουν να μείνουν ασθενείς με καρκίνο, σκλήρυνση κατά πλάκας καθώς και μεταμοσχευμένοι ασθενείς, λόγω εμπλοκής στην αλυσίδα τροφοδοσίας του ΕΣΥ.

Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Υγείας διαπιστώνει ότι «παρατηρήθηκε δυσκολία στη χορήγηση σκευασμάτων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».

Σημειώνεται ότι τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία κατά κύριο λόγο προορίζονται για σοβαρές παθήσεις, μέχρι πρότινος διατίθεντο από τα φαρμακεία του ΕΣΥ και του ΕΟΠΥΥ αλλά και από τα ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας. Με πρόσφατη υπουργική απόφαση που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα, ορίστηκε ότι η προμήθεια των ακριβών φαρμάκων θα γίνεται μόνο από τα κρατικά νοσοκομεία.

Στην πράξη, ωστόσο, αυτό δεν λειτούργησε. Πηγές του υπουργείου Υγείας αποδίδουν τις δυσλειτουργίες στην προμήθεια των φαρμάκων αφενός στα μειωμένα αντανακλαστικά των νοσοκομειακών φαρμακείων σε ό,τι αφορά την εναρμόνισή τους με την υπουργική απόφαση, αφετέρου σε έλλειψη ρευστού για την αποπληρωμή των φαρμακευτικών εταιριών.

Προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση το υπουργείο Υγείας εξέδωσε τη Μεγάλη Πέμπτη διευκρινιστική εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία «μέχρι νεωτέρας, τα εν λόγω φάρμακα μπορούν να χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία σε περίπτωση ελλείψεων».

Οι ασθενείς βεβαίως –που αποτελούν τους αδύναμους κρίκους του συστήματος- θα πρέπει να απευθύνονται πρώτα στα κρατικά νοσοκομεία και μόνο εφόσον λαμβάνουν την ένδειξη «ΣΤΕΡΟΥΜΕΘΑ» από τα φαρμακεία του ΕΣΥ ή από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ επάνω στη συνταγή, θα μπορούν στη συνέχεια να ζητούν το φάρμακο από τα ιδιωτικά φαρμακεία.
Συνταγές που θα εκτελεστούν από τα ιδιωτικά φαρμακεία με την παραπάνω διαδικασία θα εξοφληθούν κανονικά, διαβεβαιώνει το υπουργείο Υγείας.