Πριν από μερικές ημέρες υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του αναδόχου του έργου.

Το έργο τελικού προϋπολογισμού 9.716.176,60 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) ανέλαβε η κοινοπραξία ΤΟΜΕΣ-ΠΡΟΕΤ - ΕΡΓΟΝΕΤ. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 17.835.000 ευρώ. Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 2007 - 2013».

Αφορά την κατασκευή νέου κτηρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων. Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι εκσκαφές, σκυροδέματα, τοιχοποιϊες, καλύψεις, ξυλουργικά, μεταλλουργικά κ.λ.π. καθώς και το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων ώστε το κτήριο να ολοκληρωθεί πλήρως.


ypodomes.com