Τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών ΙΝΤΕΡΤΕΚ, Imperio, Alapis, Κούμπας, Σάνυο και Alsinco αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών, έπειτα από σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές των εταιρειών ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, Ιμπέριο - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΜΕ, ΑΛΑΠΙΣ ΑΒΕΕ, ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ, ALSINCO ΑΕΕ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ παραμένουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3371/2005, καθώς συνεχίζουν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους τέθηκαν σε αυτό το καθεστώς.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης, έχει θέσει σε αναστολή διαπραγμάτευσης τις παραπάνω μετοχές από τη Δευτέρα 2 Απριλίου, καθώς οι επιχειρήσεις είτε δεν δημοσιοποίησαν εμπρόθεσμα τα οικονομικά τους αποτελέσματα είτε αυτά κρίθηκε ότι δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Η συνέχιση της αναστολής των ανωτέρω μετοχών κρίνεται αναγκαία για την προστασία των επενδυτών, δεδομένου ότι δεν διασφαλίζεται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών.